Hoe vervoeg je het werkwoord ‘zeggen’ in de tegenwoordige tijd?

De vervoeging van het werkwoord ‘zeggen’ in de tegenwoordige tijd

Het werkwoord ‘zeggen’ is een veelgebruikt werkwoord in de Nederlandse taal. In de tegenwoordige tijd kent het werkwoord verschillende vervoegingen, afhankelijk van het onderwerp van de zin. Bijvoorbeeld: Ik zeg, Jij zegt, Hij/zij/het zegt, Wij zeggen, Jullie zeggen en Zij zeggen. Bij de vervoeging van ‘zeggen’ in de tegenwoordige tijd wordt er vaak gebruik gemaakt van stamveranderingen. Zo wordt bijvoorbeeld bij ‘jij zegt’ de stam ‘zegg-‘ gebruikt in plaats van ‘zeg-‘ zoals bij ‘ik zeg’.

Ook bij ‘hij/zij/het zegt’ wordt er een stamverandering toegepast, namelijk ‘zegt-‘ in plaats van ‘zeg-‘. Het werkwoord ‘zeggen’ kan ook worden gebruikt met hulpwerkwoorden om verschillende tijden en aspecten te vormen, zoals de voltooide tijd en de toekomende tijd. Bijvoorbeeld: Ik heb gezegd (voltooid verleden tijd), Je zal het wel zeggen (toekomstige tijd) en Ik ben aan het zeggen (tegenwoordige tijd met het aspect van continuïteit). Verder kan het werkwoord ‘zeggen’ ook gecombineerd worden met voorzetsels en andere woorden om verschillende betekenissen te geven. Bijvoorbeeld: Hij zei tegen mij dat hij zou komen (combinatie met voorzetsel), Dat wil niet zeggen dat het waar is (combinatie met ander woord voor nadruk) en Ze zegt altijd wat ze denkt (combinatie met bijwoord van frequentie).

Kortom, de vervoeging van ‘zeggen’ in de tegenwoordige tijd is relatief eenvoudig, maar kan worden aangepast afhankelijk van het onderwerp van de zin. Het werkwoord kan ook gecombineerd worden met andere woorden om verschillende betekenissen te geven en kan in verschillende tijden en aspecten worden gebruikt door middel van hulpwerkwoorden.

 • Ik zeg
 • Jij zegt
 • Hij/zij/het zegt
 • Wij zeggen
 • Jullie zeggen
 • Zij zeggen

De onvoltooide tegenwoordige tijd van het werkwoord ‘zeggen’ (kw vervoeging)

Het gebruik van de onvoltooide tegenwoordige tijd van het werkwoord ‘zeggen’ is een veelvoorkomende manier om in het Nederlands te verwijzen naar een handeling of gebeurtenis die op dit moment plaatsvindt. Deze vervoeging wordt ook wel de kw vervoeging genoemd en wordt gevormd door aan de stam ‘zeg’ de uitgangen – ik zeg, jij zegt, hij/zij/het zegt, wij/jullie/zij zeggen – toe te voegen. Een voorbeeldzin waarin de kw vervoeging van ‘zeggen’ wordt gebruikt is: Ik zeg altijd eerlijk wat ik denk. In deze zin geeft de spreker aan dat het zijn gewoonte is om altijd eerlijk te zijn over zijn gedachten en meningen. Het gebruik van de onvoltooide tegenwoordige tijd benadrukt hierbij dat dit een lopend proces is en dat de spreker niet alleen in het verleden eerlijk was, maar dat hij nog steeds zo handelt.

Een ander voorbeeld waarin de kw vervoeging van ‘zeggen’ wordt gebruikt is: Hij zegt dat hij vanavond niet kan komen. In deze zin rapporteert de spreker wat iemand anders heeft gezegd. Het gebruik van de onvoltooide tegenwoordige tijd laat zien dat dit nog steeds geldig is op het moment van spreken en kan bijvoorbeeld worden gebruikt om afspraken af te stemmen of informatie door te geven aan anderen. Al met al kan worden gesteld dat de onvoltooide tegenwoordige tijd van het werkwoord ‘zeggen’ een belangrijke vervoeging is in het Nederlands die veelvuldig gebruikt wordt om te verwijzen naar lopende processen en actuele gebeurtenissen. Door deze vervoeging op de juiste manier toe te passen, kun je als spreker duidelijk maken wat er op dit moment speelt en wat je intenties zijn.

 • De onvoltooide tegenwoordige tijd van het werkwoord ‘zeggen’ wordt gevormd door de stam ‘zeg’ te combineren met de uitgangen ‘-e’, ‘-t’ en ‘-en’ voor respectievelijk de eerste, tweede en derde persoon enkelvoud en meervoud.
 • Deze vervoeging wordt gebruikt om aan te geven dat een handeling in het heden plaatsvindt en nog niet is afgerond.
 • De onvoltooide tegenwoordige tijd van ‘zeggen’ kan worden gebruikt om aan te geven dat een persoon op dit moment iets aan het zeggen is, bijvoorbeeld Ik zeg nu dat ik het niet met je eens ben.
 • Ook kan deze vorm worden gebruikt om aan te geven dat iets vaak of regelmatig wordt gezegd, bijvoorbeeld Ik zeg altijd dat ik van chocolade houd.
 • Daarnaast kan de onvoltooide tegenwoordige tijd van ‘zeggen’ worden gebruikt om aan te geven dat iets nog niet definitief is besloten of bepaald, bijvoorbeeld We zeggen dat we morgen gaan, maar het kan nog veranderen.
 • Al met al is de onvoltooide tegenwoordige tijd van het werkwoord ‘zeggen’ een nuttig hulpmiddel om gebeurtenissen in het heden te beschrijven en nuances aan te brengen in de betekenis van zinnen.

Hoe je het werkwoord ‘zeggen’ moet vervoegen in de voltooid tegenwoordige tijd

Het vervoegen van het werkwoord ‘zeggen’ in de voltooid tegenwoordige tijd kan soms lastig zijn voor niet-native speakers. In deze tijd wordt de actie in het verleden geplaatst en wordt benadrukt dat er een link is met het heden. Om het werkwoord correct te vervoegen moet je rekening houden met de persoon enkelvoud of meervoud, alsmede met het onderwerp van de zin. In het Nederlands bestaat de voltooid tegenwoordige tijd uit twee delen: het hulpwerkwoord ‘hebben’ of ‘zijn’ in de tegenwoordige tijd en het voltooid deelwoord van het werkwoord ‘zeggen’. Het correct vervoegen van ‘zeggen’ hangt dus af van welk hulpwerkwoord wordt gebruikt.

Als we bijvoorbeeld kijken naar de zin Ik heb gezegd dat ik niet kon komen, zien we dat hier het hulpwerkwoord ‘hebben’ gebruikt wordt. Het voltooid deelwoord van ‘zeggen’ is dan ‘gezegd’. Hetzelfde geldt voor zinnen waarin meerdere personen spreken, zoals Wij hebben allemaal gezegd dat wij akkoord gaan met het voorstel. Er zijn echter ook situaties waarin het hulpwerkwoord ‘zijn’ gebruikt moet worden, bijvoorbeeld bij reflexieve werkwoorden zoals ‘zich vergissen’. In dit geval wordt het voltooid deelwoord ‘gezegd’ veranderd naar ‘gezegd hebben’, zoals in Ik geloof dat ik me heb vergist toen ik zei dat ik hem had gebeld.

Kortom, om het werkwoord ‘zeggen’ correct te vervoegen in de voltooid tegenwoordige tijd, is het belangrijk om het juiste hulpwerkwoord te gebruiken en om het voltooid deelwoord van het werkwoord ‘zeggen’ te kennen en correct te spellen. Door hiermee geoefend te zijn, zal deze taalregel uiteindelijk automatisch voor je worden.

 • De voltooid tegenwoordige tijd van het werkwoord ‘zeggen’ wordt gevormd met het hulpwerkwoord ‘hebben’ en de voltooid deelwoord ‘gezegd’.
 • Je gebruikt de voltooid tegenwoordige tijd om aan te geven dat een handeling in het verleden is afgerond.
 • Als het onderwerp ‘ik’ is, zeg je ‘ik heb gezegd’.
 • Bij het onderwerp ‘jij’ of ‘u’ gebruik je ‘hebt gezegd’.
 • Bij ‘hij’, ‘zij’ of ‘het’ gebruik je ‘heeft gezegd’.
 • Bij ‘wij’, ‘jullie’ of ‘zij’ gebruik je ‘hebben gezegd’.
 • Als het voltooid deelwoord van ‘zeggen’ wordt gebruikt als bijvoeglijk naamwoord, schrijf je ‘gezegd’ zonder hulpwerkwoord.
 • Bijvoorbeeld: ‘De gezegde woorden waren erg krachtig’.
 • Let op de spelling: bij ‘jij’ of ‘u’ is het ‘gezegd’ zonder extra ’t’ aan het einde, bij ‘hij’, ‘zij’ of ‘het’ en bij ‘wij’, ‘jullie’ of ‘zij’ voeg je wel een extra ’t’ toe.

Onvoltooid verleden tijd van het werkwoord ‘zeggen’ in de KW-vorm

De onvoltooid verleden tijd van het werkwoord ‘zeggen’ in de KW-vorm wordt gevormd door het achtervoegsel -de of -te toe te voegen aan de stam van het werkwoord. Deze vorm wordt gebruikt om aan te geven dat een handeling of gebeurtenis in het verleden plaatsvond en nog niet was voltooid op het moment dat een andere handeling of gebeurtenis plaatsvond. Bijvoorbeeld: Ik zei tegen hem dat hij moest stoppen met roken, maar hij luisterde niet. In deze zin wordt de onvoltooid verleden tijd van ‘zeggen’ gebruikt om aan te geven dat de spreker zijn boodschap heeft overgebracht, maar dat de ander nog steeds niet doet wat hij gevraagd heeft. Een ander voorbeeld: Toen ik haar zag, zei ik meteen gedag.

Hier wordt de onvoltooid verleden tijd van ‘zeggen’ gebruikt om aan te geven dat de spreker meteen reageerde toen hij de ander zag, maar dat er geen verdere handeling of reactie volgde. De KW-vorm van de onvoltooid verleden tijd kan ook worden gebruikt om indirecte rede uit te drukken. Bijvoorbeeld: Hij vertelde me dat hij van plan was om te gaan reizen. In deze zin wordt de onvoltooid verleden tijd van ‘zeggen’ gebruikt om aan te geven dat de spreker een mededeling heeft ontvangen van iemand anders, zonder deze letterlijk te herhalen. Kortom, de onvoltooid verleden tijd van het werkwoord ‘zeggen’ in de KW-vorm wordt gebruikt om aan te geven dat een handeling of gebeurtenis in het verleden plaatsvond en nog niet was voltooid op het moment dat een andere handeling of gebeurtenis plaatsvond, of om indirecte rede uit te drukken.

Subject Onvoltooid verleden tijd KW-vorm
Ik zei
Jij/u zei
Hij/zij/het zei
Wij zeiden
Jullie zeiden
Zij zeiden

Hoe vervoeg je het werkwoord ‘zeggen’ in de voltooid verleden tijd?

Het werkwoord ‘zeggen’ is een regelmatig werkwoord en wordt op dezelfde manier vervoegd als andere werkwoorden die op -en eindigen. Om het werkwoord ‘zeggen’ in de voltooid verleden tijd te vervoegen, moet je het hulpwerkwoord ‘hebben’ of ‘zijn’ gebruiken, gevolgd door het voltooid deelwoord van ‘zeggen’, dat is ‘gezegd’. Als we het werkwoord ‘zeggen’ in de voltooid verleden tijd willen gebruiken in een zin waarbij we het hulpwerkwoord ‘hebben’ gebruiken, dan moeten we de persoonsvorm van ‘hebben’ eerst vervoegen naar de juiste tijd en persoon. Vervolgens voegen we het voltooid deelwoord ‘gezegd’ toe aan het einde van de zin. Bijvoorbeeld: Ik heb gisteren tegen hem gezegd dat ik niet kon komen.

Als we echter het werkwoord ‘zeggen’ in de voltooid verleden tijd willen gebruiken met het hulpwerkwoord ‘zijn’, dan moeten we ook rekening houden met de onregelmatige vormen van dit hulpwerkwoord. Het hangt namelijk af van het onderwerp en of er sprake is van een beweging. Als er sprake is van een beweging, zoals bijvoorbeeld bij Ik ben naar hem toe gezegd, dan gebruiken we het hulpwerkwoord ‘zijn’. Bij andere gevallen gebruiken we het hulpwerkwoord ‘hebben’. Bijvoorbeeld: Zij zijn allemaal stil geweest, maar ik heb toch gezegd wat ik dacht.

Stap Beschrijving Emoji
Stap 1 Neem het werkwoord ‘zeggen’ 🗣️
Stap 2 Haal ‘en’ van het einde af 🚫en
Stap 3 Voeg ‘d’ of ’t’ toe aan het einde, afhankelijk van de stam 🔡d/t
Stap 4 Voeg ‘heb’ of ‘zijn’ toe voor de voltooid verleden tijd 🕰️heb/zijn
Stap 5 Combineer alles tot ‘heb/zijn gezegd’ 👍🏽

Hoe vervoeg je het werkwoord ‘zeggen’ in de toekomstige tijd?

Het werkwoord ‘zeggen’ is een veelgebruikt werkwoord in de Nederlandse taal. Het wordt gebruikt om aan te geven dat iemand iets vertelt, of om een boodschap over te brengen. Het is dus belangrijk om te weten hoe je dit werkwoord in de toekomstige tijd vervoegt, omdat je dan kunt aangeven wat er in de toekomst gezegd zal worden. Om het werkwoord ‘zeggen’ in de toekomstige tijd te vervoegen, gebruik je het hulpwerkwoord ‘zullen’. Het is belangrijk om te onthouden dat het vervoegen van werkwoorden met hulpwerkwoorden een vast patroon volgt.

In dit geval voeg je bij het onderwerp (bijvoorbeeld ‘ik’, ‘jij’, of ‘hij/zij/het’) het hulpwerkwoord ‘zullen’ en daarna het hele werkwoord ‘zeggen’ toe. Bijvoorbeeld: Ik zal zeggen, Jij zult zeggen, Hij/zij/het zal zeggen. Let op: bij meervoudige onderwerpen (zoals ‘wij’, ‘jullie’, of ‘zij’) gebruik je niet het hulpwerkwoord ‘zullen’, maar alleen de vervoeging van het werkwoord ‘zullen’. Bijvoorbeeld: Wij zullen zeggen, Jullie zullen zeggen, Zij zullen zeggen. Het is ook belangrijk om te onthouden dat er twee manieren zijn om de toekomstige tijd uit te drukken: met de tegenwoordige tijd en met de hulpwerkwoorden ‘gaan’ en ‘zullen’.

In sommige gevallen kun je dus ook zeggen: Ik zeg, Jij zegt, Hij/zij/het zegt om de toekomstige tijd aan te geven. Bijvoorbeeld: Ik zeg morgen wat ik van plan ben te doen.

 • Oké, dus je wilt weten hoe je ‘zeggen’ in de toekomstige tijd kunt zeggen? 🤔
 • Nou, het is eigenlijk best makkelijk! 😎
 • Je begint gewoon met het werkwoord ‘zullen’. Dat betekent ‘zal’. 😊
 • Dus als je wilt zeggen ‘ik zal zeggen’, dan zeg je ‘ik zal zeggen’. 🗣️
 • Als je wilt zeggen ‘jij zal zeggen’, dan zeg je ‘jij zal zeggen’. 👂
 • En als je wilt zeggen ‘zij zullen zeggen’, dan zeg je ‘zij zullen zeggen’. 👥
 • Dus eigenlijk hoef je alleen maar het werkwoord ‘zullen’ toe te voegen en dan het werkwoord ‘zeggen’ in de infinitiefvorm te laten staan. 🤓
 • En dat is het! Nu weet je hoe je ‘zeggen’ in de toekomstige tijd kunt zeggen. 👍
Negative samenvatting: Deze term verwijst naar een situatie, gebeurtenis of houding die als ongunstig, onaangenaam of schadelijk wordt ervaren. Negatieve aspecten kunnen leiden tot ongewenste gevolgen, pessimistische gedachten en ontevredenheid. Het is belangrijk om een balans te vinden tussen positieve en negatieve aspecten om een gezonde en gelukkige levensstijl te handhaven.